SYFTE

⦁ Fair Play Corner ska syfta till att informera och utbilda spelare, ledare, föräldrar och andra vuxna och barn kring frågor som ryms inom AIK Fotbolls gemensamma värdegrund, AIK Stilen.

⦁ Aktiviteten ska främja en trygg och säker idrottsmiljö för barn och ungdomar som deltar på olika arrangemang av AIK Fotboll.

⦁ Spelare, ledare och föräldrar som behöver stöttning, hjälp och support vid eventuella incidenter under arrangemanget, kan enkelt vända sig till Fair Play Corner för vidare och professionell hantering.

⦁ Fair Play Corner ska vara en mötesplats för människor som vill utbyta erfarenheter kring barns idrottande och värdegrundsfrågor.

⦁ Fair Play Corner ska på ett föredömligt sätt bidra till Fair Play och Människors-Lika-Värde.

 

Genomförande

⦁ Fair Play Corner bemannas av utbildad och erfaren personal från AIK Fotboll.

⦁ Fair Play Corner genomföras vid utvalda arrangemang inom AIK Fotboll.

⦁ Fair Play Corner ska vara en central plats för Fair Play.

⦁ Vi föreläser, utbildar och informerar kring värdegrundsfrågor i samband med de arrangemang där Fair Play Corner finns på plats.

⦁ På turneringar kan spelare, ledare eller supportrar som erhållit ”Grönt kort” hämta priser och produkter i Fair Play Corner, för att belysa vikten av etik, moral och fair-play.

MÅL

⦁ Fair Play Corner ska vara en förebild för föreningar, lag, föräldrar, barn och ungdomar.

⦁ Fair Play Corner ska bidra till att utveckla svensk ungdomsfotboll.

 

HUVUDPARTNERS

SAMARBETSPARTNERS